Autonomie

De geluksfactor Autonomie bestaat uit twee delen: ‘Vrijheid’ en ‘Zelfstandigheid’. Binnen het bestaande kader van afspraken en regels krijgen medewerkers graag de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze hun werk organiseren. Dat verloopt dagelijks via persoonlijke (speel) ruimte en breder via inspraak in het beleid van de organisatie. Autonoom werken betekent dat je voor een deel zelfstandig kunt zijn als medewerker. Daarvoor moeten medewerkers eerst goed weten wat er precies van hen verwacht wordt (rolduidelijkheid). Daarnaast moeten ze de kans krijgen om al doende het vak te leren en het zelfvertrouwen hebben om autonoom te durven handelen (durf).