Traject Loose Parts

Via los materiaal kinderen uitnodigen om zelfstandig invulling te geven aan hun spel: dat is werken met Loose Parts. 

Wat is Opgroeien in Brussel en voor wie is het bedoeld?

Werk jij in een kinderdagverblijf, Initiatief Buitenschoolse Opvang, consultatiebureau of in een Huis van het Kind?

Dan zijn wij er voor jou!

Opgroeien in Brussel van de VGC geeft gratis vorming en ondersteuning op maat voor professionals die met jonge kinderen werken in de kinderopvang en preventieve  gezinsondersteuning in Brussel.

9 pedagogisch ondersteuners en heel wat partners zorgen voor een divers aanbod.