Aanbod kinderdagverblijven

Bij Opgroeien in Brussel

Vormingen

De vormingen zijn voor leidinggevenden, pedagogisch coaches, kinderbegeleiders en andere professionals die werken in een kinderdagverblijf aangesloten bij het Loket Kinderopvang Brussel. 

Dit aanbod is gratis.

Bekijk de brochure van 2023. Driemaal per jaar komen er vormingen online: 15 december, 15 maart en 15 augustus via het digitaal loket. Inschrijven kan het hele jaar door, tot een week voor de start van elke vorming.

Je vindt een overzicht van alle (prikkelende) vormingen per periode in onze kalender. Druk je de kalender liever af? Dan is er ook  een printvriendelijke versie.

Bij jou op de werkvloer

Advies en begeleiding op maat

Heel het jaar door kan je bij je regionaal ondersteuner advies en begeleiding op maat aanvragen. Afhankelijk van het thema doet je pedagogisch ondersteuner de begeleiding zelf of verwijst zij door naar een collega of partner. Elke vraag is welkom. Je pedagogisch ondersteuner behandelt je vraag op maat en met zorg. De vorm en het verloop van de ondersteuning bepaal je samen.

Advies en begeleiding op maat is voor kinderdagverblijven op subsidietrap 2 of 3 aangesloten bij het Loket Kinderopvang Brussel.

De ondersteuning is gratis. 

Ondersteuning aanvragen

Ben je net gestart als leidinggevende of pedagogisch coach in de kinderopvang? Dan heten we je eerst en vooral hartelijk welkom! Iedere laatste donderdag van de maand nodigen we nieuwe leidinggevenden en pedagogisch coaches uit voor een introductie over Opgroeien in Brussel. Na een eerste kennismaking, kunnen we je ook verder begeleiden. Bij jouw regionaal ondersteuner kan je het traject 'onthaalbeleid' volgen. Gedurende een periode van een jaar, plannen we om de anderhalve maand een coachgesprek, waarbij we op maat kijken welke vaardigheden, inzichten of steun jij nodig hebt om een stevige start te maken in de kinderopvang!

Plan je een studiedag over een pedagogisch thema of de werking van het team? Dan kan je pedagogisch ondersteuner helpen bij de voorbereidingen. De ondersteuner kan de studiedag zelf begeleiden of hiervoor een partner aanspreken. 

Organiseer je zelf een vorming in je kinderdagverblijf? Vraag dan een aanmoedigingssubsidie studiedagen. Klik op ‘Subsidie Studiedagen Gezin’. 

Wil je intensief werken rond een pedagogisch thema of rond het functioneren van het team? Dan is een coaching van het team iets voor jou. De coaching gebeurt bij jou op de werkvloer. Afhankelijk van het thema doet jouw ondersteuner dit zelf of schakelt zij een partner in. Bij de start bepaal je samen welke rol jij opneemt en wat de coach kan betekenen. Voor elk contactmoment bepaal je of heel het team, een deel van het team of enkel de leidinggevende en/of pedagogisch coach aanwezig is.

Hoe gelukkig is jouw team in de kinderopvang? Kom het te weten via de teamscan! Via een online vragenlijst maken we een analyse van het werkgeluk van je team. Je komt te weten welke factoren invloed hebben op de motivatie van het team en welke factoren meer aandacht nodig hebben om het werkgeluk te vergroten. Met die laatste gaan we aan de slag in een teamtraject van drie sessies. 

Wil jij of een van je medewerkers bepaalde vaardigheden verder ontwikkelen? Heb je vragen over je functie of rol binnen het team? Dan is er 1-op-1 coaching. We gebruiken oplossingsgerichte methodieken, waarbij we vragen stellen die je aan het denken zetten. Zo komen we tot oplossingen en acties.

VIB is een bijzondere vorm van video-coaching. Je bekijkt korte opnames van interactiemomenten tussen kinderbegeleiders en kinderen. Je analyseert hoe je de initiatieven ontvangt en welk effect dit heeft op de kinderen. Het is verrassend hoeveel dingen je ziet in de opnames die je tijdens je dagelijks werk niet opmerkt. 

Het basisaanbod is een pakket aan vormingen, gebaseerd op de basiscompetenties die elke doelgroep nodig heeft. Voor kinderbegeleiders gaat dit over de basiscompetenties zoals opgenomen in de Vlaamse kwalificatiedatabank. Tijdens zo'n vorming krijg je een inleiding van een thema, je krijgt de kans om samen met andere deelnemers te oefenen, reflecteren en ervaringen te delen. Zo ontwikkel en versterk je competenties om mee te nemen naar je kinderdagverblijf. Een cursus of intervisie kan uit meerdere dagdelen bestaan (fysiek of digitaal). 

Het basisaanbod wordt jaarlijks herhaald.

Brussel is een grote, diverse, meertalige stad, rijk aan kansen. Dit vraagt van jullie een even rijke en diverse aanpak. Elk (half)jaar zetten we daarom een grootstedelijk thema in de kijker. Het gaat telkens om een thema waar jullie dagdagelijks mee in aanraking komen. 

Prikkelende vormingen zijn leuke extra's om je verder te prikkelen en inspireren. We leggen de focus op ervaringsgerichte vormingen en proberen verschillende werkvormen en locaties uit. We maken het aanbod prikkelende vormingen bekend via mail en onze sociale mediakanalen.