Aanbod kinderdagverblijven

Bij Opgroeien in Brussel

Vormingen

Twee keer per jaar stellen we een aanbod samen van cursussen, intervisies  en labo’s. De vormingen zijn voor leidinggevenden, pedagogisch coaches, kinderbegeleiders en andere professionals die werken in een kinderdagverblijf aangesloten bij het Loket Kinderopvang Brussel. 

Dit aanbod is gratis.

Bekijk de brochure van het najaar 2022. De inschrijvingen starten op 15 juni 2022 via het digitaal loket.

Organiseer je zelf een vorming in je kinderdagverblijf? Vraag dan een aanmoedigingssubsidie.

Brochure KDV

Tijdens intervisie gaan leidinggevenden of pedagogisch coaches met elkaar in gesprek. Intervisie vindt plaats in een vaste groep. Onder begeleiding van een moderator bespreekt en analyseert de groep werkgerelateerde ervaringen en/of casussen.

Een labo is een plaats voor onderzoek. Samen met collega’s uit andere kinderdagverblijven voel je je even een laborant. Aan sommige labo’s nemen leidinggevenden uit de IBO’s deel. Dit is aangeduid met IBO KDV. Je wisselt ervaringen uit over thema’s uit de praktijk. Creativiteit, ideeën en verbeeldingskracht staan centraal! De pedagogisch ondersteuners van Opgroeien in Brussel begeleiden de labo’s.

Tijdens een cursus verken je een thema. In een cursus krijg je theoretische kaders, maar ligt de focus vooral op de toepassing in de praktijk. Je krijgt de kans om samen met andere deelnemers te oefenen, te reflecteren en ervaringen te delen. Zo ontwikkel en versterk je competenties die je nadien kan meenemen naar je kinderdagverblijf. Er zijn zowel cursussen voor leidinggevenden en pedagogisch coaches als voor kinderbegeleiders. Aan sommige cursussen nemen ook collega’s van de IBO’s deel. Die zijn aangeduid met IBO KDV.

Bij jou op de werkvloer

Advies en begeleiding op maat

Heel het jaar door kan je advies en begeleiding op maat bij jou op de werkvloer aanvragen. Elke vraag is welkom. Je pedagogisch ondersteuner behandelt je vraag op maat en met zorg. De vorm en het verloop van de ondersteuning bepaal je samen.

Advies en begeleiding op maat is voor kinderdagverblijven op subsidietrap 2 of 3 aangesloten bij het Loket Kinderopvang Brussel.

De ondersteuning is gratis. 

Ondersteuning aanvragen

Plan je een pedagogische studiedag over de werking van het team of een pedagogisch thema? Dan kan je pedagogisch ondersteuner helpen bij de voorbereidingen. De ondersteuner kan de studiedag zelf begeleiden of hiervoor een partner aanspreken.

Je kan op het subsidieloket van de VGC een aanmoedigingssubsidie aanvragen voor het organiseren van studiedagen. Meer informatie vind je op de website van de VGC.

Wil jij of één van je medewerkers bepaalde vaardigheden verder ontwikkelen? Heb je vragen over je functie of rol binnen het team? Dan is er 1-op-1 coaching. We gebruiken oplossingsgerichte methodieken, waarbij we vragen stellen die je aan het denken zetten. Zo komen we tot oplossingen en acties.

Wil je intensief werken rond een pedagogisch thema of rond het functioneren van het team? Dan is een coaching van het team iets voor jou. De coaching gebeurt bij jou op de werkvloer. Afhankelijk van het thema doet jouw ondersteuner dit zelf of schakelt ze een partner in. Bij de start bepaal je samen welke rol jij opneemt en wat de coach kan betekenen. Voor elk contactmoment bepaal je of het hele team, een deel van het team of enkel de leidinggevende en/of pedagogische coach aanwezig is.

VIB is een bijzondere vorm van video-coaching. Je bekijkt korte opnames van interactiemomenten met kinderen. Daarbij zoom je in op de initiatieven van de kinderen. Je analyseert hoe je de initiatieven ontvangt en welk effect dit heeft op de kinderen. Het is verrassend hoeveel dingen je ziet in de opnames die je tijdens je dagelijks werk niet opmerkt.

Welbevinden en betrokkenheid, ouders, spel, gezondheid, team, taal, missie en visie, educare