Wie zijn we

Missie

Opgroeien in Brussel luistert, verbindt, informeert en ondersteunt. Het is onze missie om een vruchtbare leeromgeving te creëren voor Nederlandstalige gezinsondersteunende organisaties over heel Brussel. Een sterke band met het werkveld staat voorop. We zijn een organisatie met een menselijk gezicht en we beogen een positieve vertrouwensrelatie. Het aanbod van Opgroeien in Brussel ontstaat uit de vragen die weerklinken in de sector. We focussen op het ontwikkelen van kansen, talenten en capaciteiten van medewerkers en organisaties. Het hogere doel is een kwaliteitsvolle omgeving voor kinderen die in Brussel opgroeien.

Visie

Opgroeien in Brussel schrijft mee aan het positief toekomstverhaal voor kinderen in Brussel. Onze bijdrage kenmerkt zich door maatwerk, kennis, optimisme en innovatie. Onze inhoudelijke focus is de creatie van een warme, veilige en interessante leef- en leeromgeving voor ieder kind, hand in hand met wie zich dagelijks voor hen inzetten. Organisaties krijgen de kans om continu bij te leren. Zo bouwen we samen aan de weg naar een sterke opvoeding die ontwikkelingskansen creëert en waarin elk kind zich goed en betrokken voelt. We ontwikkelen een draagvlak en houvast voor kennisdelen op de werkvloer. Met een stevige verankering in het werkleven van opvoeden, bieden we ondersteuning en zorgen we voor zinvolle samenwerkingen.

Regionaal ondersteuners

We hebben Brussel verdeeld in 6 regio’s. Elke regio heeft een eigen pedagogisch ondersteuner. Op de kaart zie je wie je regionaal ondersteuner is.

Regionummer en locatie

  1. Brussel-stad, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek
  2. Elsene, Etterbeek, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde
  3. Anderlecht, Sint-Gillis, Ukkel, Vorst
  4. Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node
  5. Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek
  6. Ganshoren, Jette, Sint-Agatha-Berchem
Isabelle Quinten

Isabelle Quinten

Regio 5
isabelle.quinten@vgc.be
02 563 03 39
0490 49 36 85
Hanne Maes

Hanne Maes

Regio 1
hanne.maes@vgc.be
02 563 03 71
0491 86 51 95
Laura Van De Velde

Laura Van De Velde

Regio 4
laura.vandevelde@vgc.be
02 563 03 66
0491 86 51 94
Mihriban Yildirim

Mihriban Yildirim

Regio 3
mihriban.yildirim@vgc.be
02 563 03 30
0490 67 62 58
Magdalena Ratcheva

Magdalena Ratcheva

Regio 6
magdalena.ratcheva@vgc.be
02 563 06 54
0490 67 68 59
Maaike De Mey

Maaike De Mey

Regio 2
maaike.demey@vgc.be
02 563 05 40
0490 14 10 14

Expert ondersteuners

Drie ondersteuners verdiepen zich in een of meer thema’s.

Caroline Vos

Caroline Vos

Coördinator
Geïntegreerd werken en Educare
Meertaligheid
caroline.vos@vgc.be
02 563 03 55
Britt Destaerke

Britt Destaerke

Ouders en diversiteit
britt.destaerke@vgc.be
02 563 03 77
Olivia De Sutter

Olivia De Sutter

Kwaliteit en Werken voor Ketjes
olivia.desutter@vgc.be
02 563 03 52
0490 52 20 64

Meer info over de Partners

Bij het Loket Kinderopvang kan je terecht met al je vragen over het centraal registratiesysteem, de maandelijkse toewijzingen van de vrije plaatsen en de sociale functie van kinderopvang. Voor Opgroeien in Brussel geeft het Loket vorming over evenwichtig opnamebeleid, toegankelijkheid en sociale functie van kinderopvang. Ook voor toewijzingssessies en technische vormingen rond het centraal registratiesysteem kan je bij hen terecht. 

Contactgegevens: helpdesk@kinderopvanginbrussel.be - 02 788 31 73  

VCOK is het vormingscentrum voor opvoeding en kinderopvang. Ze bieden vormingen, webinars, individuele coaching, lerende netwerken, teambegeleiding en maatwerk aan voor wie professioneel met kinderen werkt (van 0 tot 12 jaar). Voor Opgroeien in Brussel heeft VCOK een basisaanbod vormingen uitgewerkt voor kinderbegeleiders en leidinggevenden. 

Contactgegevens: Timothy Verhulst - info@vcok.be - 09 232 47 36 

i-mens vzw is een zorgorganisatie die gelooft in de kracht van alle mensen. Bij de dienst Hopon, opvoedingsondersteuning, kan iedereen met een vraag rond opvoeding van kinderen terecht. Hopon staat klaar voor (groot)ouders, begeleiders in de kinderopvang, etc… Zowel individueel als in groep, tijdens een oudercafé of infomoment wisselen ze uit over diverse opvoedingsthema’s zoals zindelijkheid, gezonde voeding, grenzen stellen en bewegen. 

Contactgegevens: hopon@i-mens.be - 02 421 79 91

Elmer vzw heeft als missie om kinderen met specifieke zorgen te ondersteunen. Zowel in kinderdagverblijven als in buitenschoolse opvang in Brussel. Heb je een opvangvraag voor een kind met specifieke behoeften of maak je je zorgen over de ontwikkeling van één van je kinderen in de opvang? Wil je met je team aan visieopbouw rond inclusieve kinderopvang werken? Een vorming rond inclusief werken kan je team versterken. Een traject op maat is ook steeds bespreekbaar: vraag een persoonlijk gesprek aan met de inclusiecoach. 

Contactgegevens: Sonja Cassiman (Inclusiecoach) + Morgane Mohamed (Pedagogisch Begeleider Inclusie) - inclusie@elmer.be - 0498/474256 (Inclusiecoach)

Wie Nederlands wil leren en oefenen kan terecht bij Huis van het Nederlands BrusselWilt u het Nederlands van uw medewerkers verbeteren? Wilt u een taaltraining plannen, maar weet u niet welke training uw medewerkers nodig hebben? We analyseren de actuele taalsituatie en formuleren een plan om het Nederlands te verbeteren. Dat plan bestaat vaak uit lessen Nederlands, maar ook uit andere opties. Contacteer ons. Wij stellen acties voor die passen bij uw organisatie. Wilt u ouders motiveren om Nederlands te leren of te gebruiken? Dan kunnen wij u helpen met een infostand voor ouders, onze Taalbox, een ABabyC boekje voor ouders met jonge kinderen en vormingen op maat over communiceren in duidelijk Nederlands.  

Contactgegevens: Nederlands voor medewerkers: Stefanie Delplanche stefanie.delplanche@huisnederlandsbrussel.be - Nederlands voor ouders: Lena De Koninck lena.dekoninck@huisnederlandsbrussel.be

Het VK ondersteunt de kinderopvang als ze (vermoedens van) kindermishandeling, lichamelijke en emotionele mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld vaststellen. Het VK ontwikkelde hiervoor een stappenplan voor professionals. Daarnaast geven ze voor Opgroeien in Brussel ook vorming en advies over de aanpak van kindermishandeling. Professionals kunnen bij het VK ook begeleiding op maat vragen bij de aanpak van concrete situaties.

Contactgegevens: info@vkbrussel.be - 02 669 40 50 

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat educatie hierin een belangrijke rol speelt, dus we richten ons voornamelijk naar kinderen, jongeren en hun begeleiders. Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en planten we zaadjes voor verandering. We zoeken samen met deelnemers naar concrete en haalbare oplossingen rond duurzame thema’s (duurzaam ondernemen, voeding, afval, mobiliteit, natuurbeleving, energie,…).

Contactgegevens: Anna Leonard - a.leonard@goodplanet.be - 0474 11 85 43 

Als speelconsulenten ondersteunen we mensen en organisaties om speelkansen voor kinderen te verhogen. We bieden vorming, advies en begeleiding, rond speelmateriaal, begeleidershouding, inrichting van binnen- en buitenruimte en nog veel meer. Je kan voor elk speelthema bij ons terecht. Van beleid tot praktijk, overal waar kinderen zijn: in kinderdagverblijven, IBO's, speelplekken, ... Op naar een speelsere wereld voor elk kind! 

Contactgegevens: Fanny Lagae - fanny@speelmakers.be - 0485 59 97 91 

Het gezin als eerste ontwikkelingscontext van een kind, de diversiteit van de gezinnen, de dynamieken binnen de gezinnen en competente gezinnen zijn onze de drijfveren en uitgangspunten. Als partner van Opgroeien in Brussel begeleiden we hierover onder meer vormingen en trajecten. We hebben een aanbod in verband met opvoedingsondersteuning en we hebben projecten over diversiteit.

Contactpersoon: Kathleen Emmery - kcgezinswetenschappen@odisee.be - 02 240 68 40

IDEWE Academy biedt een brede waaier aan van opleidingen op het vlak van preventie en welzijn op het werk. Denk daarbij aan opleidingsthema’s in het kader van psychosociaal welzijn, vitaliteit en werkvermogen, maar ook ergonomie, hygiëne en veiligheid op het werk. Onze opleidingen dragen bij tot het realiseren van welzijns- en preventiedoelstellingen in elke werkomgeving. Ze worden begeleid door enthousiaste en ervaren preventiedeskundigen. 

Contactgegevens: training@idewe.be 

Kwadraet faciliteert leren en versterkt mensen om beter hun rol, plek en engagement in de samenleving op te nemen. Bij ons kan je terecht voor vorming, coachen teams en begeleiden intervisies, lerende netwerken en trajecten op maat. We werken rond thema’s als coachen, leidinggeven, waarderend samenwerken, verbindend communiceren, omgaan met conflict en werken met vrijwilligers.  

Eva BXL is een sociaal labo dat welzijn, gelijkheid en vooruitgang wil creëren voor iedereen. Ze bedenken, ontwikkelen en testen nieuwe innovatieve oplossingen in de domeinen Welzijn, zorg en onderwijs, binnen een grootstedelijke context. Voor Opgroeien in Brussel ondersteunt Eva BXL het project ‘Diploma door ervaringen en opleiding in de kinderopvang’. Ze geven vormingen aan de buddies en leercoaches van de aspirant-kinderbegeleiders die zich kwalificeren op de werkvloer. 

Contactgegevens: Ingrid Pecquet – ingrid.pecquet@evabxl.be – 0478 56 32 12