Binding

De geluksfactor Binding bestaat uit drie delen: ‘Positieve relaties’, ‘Veiligheid’ en ‘Teamspirit’. Positieve relaties worden opgebouwd vanuit positieve communicatie, waardering en een constructieve houding tegenover elkaar. Dat kan alleen binnen een veilige sfeer waarin openheid en kwetsbaarheid gezien worden als sterktes en waarin medewerkers elkaar steunen. Een van de belangrijkste factoren van werkgeluk is teamspirit: deel kunnen uitmaken van een groep (samenhorigheidsgevoel) die samen plezier beleeft en wil samenwerken aan een gedeeld doel.