Meer-talig opgroeien in Brussel

Brussel is een grote, diverse, meertalige stad, rijk aan kansen. Dit vraagt van jullie een even rijke en diverse aanpak. Elk (half)jaar zetten we daarom een grootstedelijk thema in de kijker. Met die thema’s kom je in een diverse stad als Brussel dagdagelijks in aanraking. 2023 staat in teken van het thema ‘Meer-talig opgroeien in Brussel’.

Meertaligheid is een realiteit in Brussel. Kinderen groeien op in een meertalige context, binnen het gezin en/of in de stad. Dit weerspiegelt zich ook in de kinderopvang. Binnen dit thema in de kijker gaan we in op vragen over hoe je hier positief mee kan omgaan bij kinderen, ouders en in je team. Hou zeker je mailbox en onze sociale mediakanalen in de gaten om meer te weten te komen over de acties die volgen rond het thema in de kijker.

Binnenkort meer hierover!