BOA in de praktijk

Wat is BOA?

BOA staat voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Sinds 2021 is het Vlaamse decreet buitenschoolse opvang en activiteiten van kracht. Met dit decreet geeft de Vlaamse Overheid de opdracht aan lokale besturen om een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen uit te stippelen.  

Meer organisatie van buitenschoolse opvang én afstemming binnen het bestaande aanbod aan opvang en activiteiten is nodig zodat kinderen zich goed voelen, keuzevrijheid en verbondenheid kunnen ervaren en extra ontwikkelings- en speelkansen krijgen na schooltijd. Ouders kunnen met een gerust hart beroep doen op het aanbod zodat ze hun werk, opleiding en gezinsleven kunnen combineren. Belangrijk hierbij is dat het aanbod toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.  

Samen met partners kan je de principes van het BOA-decreet realiseren. Dat kan gaan van Brede Scholen en Huizen van het Kind tot sport-, cultuur-, muziekverenigingen. Opgroeien in Brussel helpt je op weg met inspiratie uit het Brusselse werkveld.  

Inspiratiefiches BOA

Vanuit onze band met het werkveld, komt Opgroeien in Brussel vaak in contact met bestaande praktijken die al werken in de geest van BOA. In de reeks ‘Inspiratiefiches BOA’ stellen we enkele van die praktijken voor. We vertellen op welke manier organisaties werken aan kwaliteitsvolle opvang en samenwerken met andere partners in de buurt om hun opvangaanbod te vergroten en te verrijken. 

Bij elke fiche vind je ook een samenvatting van de belangrijkste succesfactoren per uniek BOA-verhaal én één of meerdere methodieken. Ze kunnen je inspireren om zelf aan de slag te gaan of met behulp van Opgroeien in Brussel. Samen gaan we ‘en route’ naar meer BOA in Brussel!