ABabyC

Het boekje ‘ABabyC voor kinderbegeleiders’ helpt kinderbegeleiders om met de kinderen, de ouders en collega’s in het Nederlands te communiceren. Het bevat zinnen en woorden voor frequente situaties: haal-, speel- en zorgmomenten, overleg met collega’s, rapporteren over de kinderen, het functioneringsgesprek … Vooraan vinden ze ook tips over hoe ze deze woorden en zinnen handig kunnen leren. Ze kunnen dit boekje thuis, op het werk of onderweg gebruiken.  

Heb je kinderbegeleiders in je team die de basis van het Nederlands nog aan het verwerven zijn en voor wie dit boekje nog te moeilijk is? Voor hen is het boekje ‘ABabyC voor ouders’ meer geschikt als extra hulpmiddel naast het volgen van een cursus Nederlands. Je kan dit boekje ook aanbevelen aan ouders die Nederlands (willen) leren.  

Wil je boekjes bestellen? Wil je meer ondersteuning? Het Huis van het Nederlands Brussel kan samen met jullie een plan opstellen met concrete acties om het Nederlands van uw medewerkers te verbeteren.