Inspiratiebundel warme transitie naar de kleuterschool

Hoe zorg je voor een vlotte start in de kleuterschool? Deze inspiratiebundel zit boordevol tips en inspiratie rond de verschillende aspecten die van belang zijn bij zo’n warme transitie. Het doel van deze inspiratiebundel is om kinderdagverblijven, scholen en andere organisaties die met jonge kinderen en hun ouders in contact komen te ondersteunen, te motiveren en te inspireren om actie te ondernemen: klasoudercafés of preschool-activiteiten plannen, buurtwandelingen organiseren, jonge gezinnen informeren en ondersteunen, sterke samenwerking uitbouwen tussen partners, …

Opgroeien in Brussel ondersteunt samenwerkingsverbanden educare en doorgaande lijn (zowel binnen lokale netwerken als op campusniveau). In samenwerking met Onderwijscentrum Brussel schreven we daarvoor het kader uit in de 'Visienota EDUCARE / Transities 0-6 jaar'. Op basis daarvan ontwikkelden we samen met Hopon de inspiratiebundel waarmee je zelf aan de slag kan. 

Krijg je graag een inleiding rond het opzet van deze inspiratiebundel? In dit webinar vertellen we je hoe de inspiratiebundel in elkaar zit en belichten we enkele goede praktijken.

Dit webinar kwam tot stand in samenwerking met Agentschap Opgroeien en VVSG in het kader van Sterk Gezin.