In gesprek gaan met ouders met Praatkaarten

Elke dag opnieuw voeren medewerkers van de kinderopvang gesprekken met ouders. Heel vaak ontstaan deze gesprekken heel spontaan en ervaren ouders en begeleiders deze gesprekken als leuk, wederkerig en ondersteunend. Wanneer medewerkers te maken hebben met een bijzondere situatie, is het al meteen minder vanzelfsprekend om in gesprek te gaan met ouders. Zo’n bijzondere situatie kan ontstaan over risicovol spel bijvoorbeeld. Of wanneer je als medewerker te maken hebt met een uitdagende situatie. Hoe kan je je dan best voorbereiden op een gesprek met de ouders? En wat doe je best tijdens het gesprek zelf?  We stellen hier enkele materialen ter beschikking die je hierbij kunnen helpen.

Praatkaarten Risicovol spel

Praatkaarten Risicovol spel

Praatkaarten Uitdagende situaties

Praatkaarten Uitdagende situaties