Doe-pakket inzetten op warme transities

Dit doe-pakket is een kant-en-klaar pakket om laagdrempelig het thema 'transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang, school' aan te kaarten binnen een lokaal samenwerkingsverband. Het kan gebruikt worden in verschillende settings, bijvoorbeeld door een trekker of ondersteuner van een lokaal gezinsondersteunend netwerk van Huis van het Kind of van een samenwerkingsverband tussen kinderdagverblijf, school en/of andere partners. Het pakket biedt een praktische leidraad om dit thema te agenderen en te bespreken.

Het doe-pakket werd ontwikkeld door Opgroeien, VVSG, Intrans, Opgroeien in Brussel en VBJK.